Schrijf je financieel plan

Schrijf je financieel plan

Eén van de belangrijke onderdelen van het ondernemingsplan is het financieel plan. Het financiële plan is een cijfermatige vertaling van jouw idee.

Bij het invullen van het financieel plan moet je stapsgewijs nadenken over de belangrijke financiële aspecten van het ondernemingsplan. Daarnaast word je geholpen met het opstellen van lastige financiële overzichten, zoals de investeringsbegroting, de financieringsbegroting, de exploitatiebegroting en de liquiditeitsprognose.

Beschikbaar in meerdere talen

Qredits heeft een innovatief financieel sjabloon ontwikkeld om startende ondernemers te helpen bij het opstellen van een gedegen financiële onderbouwing. Het plan is bedoeld om van de eerste 12 maanden een globaal financieel overzicht te kunnen geven van een eenvoudig bedrijfsproces.

Download het financieel plan

Schrijf je financieel plan