1e gestarte ondernemer vanuit EigenBaas Avondschool op Bonaire

De bonaireaanse ondernemer Ytala Seket wilde persé op 9 november, haar verjaardag, de aktes voor haar Qredits microlening tekenen. Het was groot feest op haar kinderdagverblijf Hòfi di Eden (Hof van Eden), met haar ouders, zus, en de kinderen. Een speciaal moment weer. Ytala is de eerste ondernemer die vanuit de EigenBaas Avondschool een onderneming start.

 

description

description

description

description

description

1e gestarte ondernemer vanuit EigenBaas Avondschool op Bonaire