Afspraak met de bedrijfsadviseur

Afspraak met de bedrijfsadviseur

Na ontvangst van de kredietaanvraag zal de bedrijfsadviseur het dossier inhoudelijk beoordelen. Wanneer de bedrijfsadviseur voldoende mogelijkheden ziet in je kredietaanvraag, wordt er contact met je opgenomen voor het maken van een afspraak. Ook is het mogelijk dat de bedrijfsadviseur nog om aanvullende informatie vraagt.

De bedrijfsadviseur probeert binnen 10 werkdagen contact met je op te nemen. Als er een afspraak wordt ingepland, komt de bedrijfsadviseur bij je thuis of op het bedrijf voor een uitgebreid gesprek. Ben je getrouwd of woon je samen, dan is het belangrijk dat ook je partner tijdens dit gesprek aanwezig is.

Het gesprek

Tijdens het screeningsgesprek wordt uitgebreid stilgestaan bij je persoonlijke achtergrond en je plannen. Er wordt niet alleen cijfermatig gekeken; ook je motivatie om een onderneming te beginnen en je ondernemersvaardigheden komen aan bod. De bedrijfsadviseur kijkt samen met jou naar de haalbaarheid, de lokale marktomstandigheden en de branche. Misschien vraagt de adviseur je om bepaalde zaken toe te lichten of aan te tonen. Houd dus altijd je persoonlijke administratie bij de hand. Daarnaast zal de adviseur je vragen om je te legitimeren en een kopie van het legitimatiebewijs af te geven. Dit in verband met het vaststellen van je identiteit en het checken van je handtekening verderop in het aanvraagproces.

Na afloop

De bedrijfsadviseur kan je een indicatie geven wat de kansen zijn dat het krediet verstrekt wordt. Is het oordeel van de bedrijfsadviseur negatief, dan laat hij dit binnen 1 week weten. Valt het oordeel positief uit, dan is het krediet nog niet definitief goedgekeurd. De laatste beoordeling gebeurt door een riskmanager van Qredits. Die baseert zich hierbij op het screeningsrapport van de bedrijfsadviseur. De screening - tot en met de beoordeling door de riskmanager - duurt ongeveer 1 à 2 weken.

Terug naar stap 2  Verder naar stap 4

Afspraak met de bedrijfsadviseur